Almanya Nüfus

Yorumlar · 969 Görüntüleme

Federal Almanya, 83,02 milyon nüfusuyla AB’nin en büyük nüfusuna sahiptir.

 

Nüfus
Almanya, 83,02 milyon nüfusuyla AB’nin en büyük nüfusuna sahiptir (nüfusun 
42,2 milyonu kadınlardan oluşmaktadır). Almanya’da yaklaşık 7,3 milyon yabancı uyruklu yaşamaktadır. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 8,8’ini oluşturmaktadır. Almanya´daki Türk nüfusu ise 1,8 milyondur.

 

Nüfus yoğunluğu
Almanya´da 
kilometrekareye 231 kişi düşmektedir. Bu rakamlar ışığında Almanya, Avrupa’nın en yoğun yerleşime sahip ülkeleri arasında yer almaktadır.

 

Doğum oranı
Kadın başına ortalama 1,4 çocuk düşmektedir.

 

Nüfus artışı
%0,0

 

Yaş dağılımı
15 yaş altı %14, 65 yaş üstü %19

 

İnsan ömrü
Almanya´da 
erkeklerde beklenen ortalama ömür 76 yaş, kadınlarda ise 81 yaş civarındadır. (2003 doğumlular için) Almanya OECD ortalamasının üzerindedir

 

Şehirleşme
Nüfusun büyük bir bölümü (%88’i) şehirlerde ya da banliyölerde yaşamaktadır. Almanya’da nüfusu 100 000’i aşan 90 büyük şehir vardır.

 

Dinler
Yaklaşık 53 milyon kişi kendini Hıristiyan (26 mil. Katolik, 26 mil. Protestan, 900 000 Ortodoks), 3,3 mil. kişi Müslüman, 230 000 kişi Budist, 100 000 kişi Musevi, 90 000 kişi Hinduist olarak tanımlıyor. Anayasa herkesin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü güvenceye almaktadır. Bir devlet kilisesi bulunmamaktadır.

 

Göç
2005 yılında çıkan Göçmen Yasası, bugünkü göçmenlik rejimini düzenlemektedir.

 

Almanya'da nüfusu 100.000'in üzerindeki şehirler listesi

 

 

Yorumlar