Dönüşlü Fiiller - Das Reflexivpronomen / das Reflexivverb

Yorumlar · 10074 Görüntüleme

Fiilin başlangıcında eğer sich eki bulunuyorsa bu fiil dönüşlü fiildir. örneğin sich wachen, yıkamak gibi. Bu konuda örnekler vererek dönüşlü fiili, ( Das Reflexive Verb ) konusunu inceleyelim

Bir fiilin mastar halinde sich bulunursa, bu fiillere dönüslü fiiler denir. Sich’ in tam olarak Türkçe karsiligi bulunmasada ; sich: kendini – kendilerini olarak söylenebilir.

Dönüşlü fiillerde, teşkil etmiş olduğumuz cümle içersinde ki geçen olayın öznesi veya kişisine ekseri cümle sonunda bulunan şahıs zamirlerinin (sich - kendisi - mich – beni - mir - bana) hallerine dönüş yapar. Demek ki sich dönüşlü zamir; sich ile kullanılan fiiller de dönüşlü fiildir. Burada biraz evvel kullanmış olduğumuz cümledeki özne şahıs zamirlerinin mich-sich hallerine dönüş yapar.

tıraş olmak yani kendi kendimizi sakal tıraşı etmek,

sich rasieren dir.

Ben tıraş oluyorum, demek istersek

ich rasiere mich, deriz.

Bu ich rasiere mich cümlesinde, tıraş olan kişi yani özne ich - ben.

Kimi sorusuna cevap aldığımız dönüşlü zamir ise, mich beni olur.

Ben kimi tıraş ediyorum, (beni)

Kim tıraş oluyor, yada tıraş olan kim? (ben)

İşte dönüşme ben ile beni arasında olmakta.

Gercek dönüşlü fiillerle kurulan cümlelerde tekil veya çoğul şahıslar ancak kendi aralarında birbirine dönüşürler.

Personal Pronomen Refleiv Pronomen
ich ben mich beni
du sen dich seni
sie es, er - o sich onu
Sie siz sich sizi
wir biz uns bizi
ihr siz euch sizi
sie onlar sich onları
Sie siz sich sizi

Dönüşlü fiillerin şahıs zamirleri ile çekimi yapılırken, çekilen fiilin sonuna her zaman sich gelmez, sich ancak üçüncü tekil ve çoğul şahıs zamirleri ve bir de kibar anlamda kullanılan büyük Sie ile çekime uğrayan dönüşlü fiillerin ardında bulunur.

Er rasiert sich. / O tıraş oluyor.

Sie rasieren sich. / Onlar tıraş oluyorlar.

Sie rasieren sich. / Siz tıraş oluyorsunuz.

Şimdi sich rasieren dönüşlü fiilini bütün şahıs zamirleri ile çekelim.

ich rasiere mich - ben tıraş oluyorum

du rasierst dich - sen tıraş oluyorsun

er rasiert sich - o tıraş oluyor

wir rasieren uns - biz tıraş oluyoruz

ihr rasiert euch - onlar tıraş oluyorlar

sie rasieren sich - siz tıraş oluyorsunuz

Sie rasieren sich - Siz tıraş oluyorsunuz

 

sich waschen

kendini yikamak

sich anziehen

giyinmek

sich wundern

hayret etmek

sich schämen

utanmak

sich freuen

sevinmek

sich fürchten

korkmak

sich ausziehen

soyunmak

sich beeilen

acele etmek

sich verstcken

saklamak

  

Dönüslü fiiller "reflexive Verben", yanlarinda dönüslü zamir "Reflexivpronomen" de bulunduran fiillerdir "Reflexiv" "rückbezüglich - önceki ile ilgili" anlamindadir.Zamir, cümlenin öznesine dönüslü olarak kurulur

Ich schäme mich. - Ben utaniyorum

Schämst du dich nicht? - Sen utanmiyor musun?

Er schämt sich. - O utanıyor. Reflexive

 

Er zieht sich aus / O üstünü cikariyor.

Ich ziete mich an. / Üstümü giyiniyorum.

Ali zieht sich aus. / Ali üstünü cikariyor.

Meine Mutter freut sich, denn sie hat heute Geburtstag.

Annem bugün dogum günü oldugundan cok sevincli.

Wir fürchten uns, denn es ist sehr dunke.

Cok karanlik oldugundan korkuyoruz.

Sie schämen sich, denn sie haben gelogen(lügen).

Yalan söylediklerinden utaniyorlar.

Wir müssen uns beeilen,denn wir haben keine zeit.

Zamanimiz olmadigindan acele etmeliyiz

Sie kann ohne hilfe sich nicht anzihen, denn sie ist noch klein.

Daha kücük oldugundan yardimsiz giyinemiyor.

Sie kann ohne seine Mutter sich nicht waschen.

O annesi olmadan yikanamiyor.

soru cümlelerine bakalim:

Ziehst du dich an?(+) / Giyiniyormusun?

Ja, ich ziehe mich an. / Evet, giyiniyorum.

Nein, ich ziehe mich nicht an. / Hayir, giyinmiyorum..

Ziehst du dich nicht an? (-) Giyinmiyormusun?

Doch, ich ziehe mich an. / Bilakis,giyiniyorum.

Hast du dich angezogen? / Giyindinmi?

Ja, ich habe mich angezogen. / Evet, giyindim.

Nein, ich habe mich nicht angezogen. / Hayir, giyinmedim

Wer hat sich ausgezigen. / Kim Soyundu

Sie hat sich ausgezogen. / O soyundu.

Wo hast du dich gewaschen? / Nerede yikandin?

Ich habe mich im Bad gewaschen. / Banyoda yikadim.

Wo hat er sich ausgezogen. / O nerede soyundu.

Er hat sich im Schlafzimmer ausgezogen. / O yatak odasinda soyundu.

Ich möchte mich nicht waschen. / Kendimi yikamak istemiyorum.

Ich möchte mich vorstellen. / Kendimi taktim etmek istiyorum. Kendimi taktim edeyim.

Müssen wir uns beeilen. / Acele etmelimiyiz.

a, müssen wir uns beeilen. / Evet acele etmeliyiz.

Dönüslü fillerde özne ile nesne ayni sahsi temsil eder.

 

Örnegin:

Ich schäme mich / Utaniyorum

sich / kendine, kendilerini, birbirine, birilerini, Reflexivpronomen

Typische reflexive Verben (Reflexivpronomen im Akkusativ)

Örnek fiiller :

sich beeilen / Acele etmek

 • sich freuen / Sevinmek, memnun olmak

 • sich erholen / Dinlenmek, iyilesmek

 • sich bewerben / Basvurmak

 • sich schämen / Utanmak

 • sich erkälten / Üsütmek, soguk almak

 • sich auskennen / Bilgi sahibi olmak, yol iz bilmek

 • sich entschließen / Karar vermek

 • sich gedulden / Sabretmek

 • sich sehnen / Hasret cekmek

 • sich verirren / Kaybolmak

 • sich trauen / Cesaret etmek, Kaldirmak

 • sich wundern / Hayret etmek

 • sich verbeugen / Selam vermek, egilmek

 •  

Simdide yukaridaki dabloda verdigimiz sahis zamirlerinin dönüslü fiillerde ki cekimlerine ve nasil kullanildiklarina örnekler verelim.&

Yorumlar
Muhammet Ali Artık 2 yıllar önce

Ich sorge mich immer hep endişeleniyorum mu oluyor yani

     
Muhammet Ali Artık 2 yıllar önce

Ich sorge mich immer hep endişeleniyorum mu oluyor yani